Tjänster

Jag erbjuder tolktjänster inom exempelvis följande områden:

Sjukvård
-Läkarbesök, psykiatri, akutbesök
Arbetsplats
-Möte, kurs, konferens
Polis och domstol
-Rättegång, förhör
Myndigheter
-Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, migrationsverket, sociala myndigheter, bank
Skola
-Föräldramöte, utvecklingssamtal, inskolning
Utbildning
-Kurs, föreläsning, konferens
Religiösa sammanhang
-Gudstjänst, dop, bröllop
Kultur
-Museum, teater, föreläsningar, guidade turer
Fritidsaktiviteter
-Idrott, resor, kursverksamhet

Jag åtar mig alla typer av tolkuppdrag oavsett uppdragets längd, geografiska placering, brukarens kön, ålder, funktionshinder, sociala ställning, sexuell identitet, etnisk eller religiös tillhörighet.

Mina tolktjänster utmärks av hög professionalitet, kvalitet, neutralitet och opartiskhet.

Min verksamhet bedrivs i enlighet med landstingets policydokument ”Värdegrund för hälso- och sjukvården i SLL inom ramen för en hälso- och sjukvårdsetisk plattform”, ”Värdegrund för tolkverksamheten” samt ”God tolksed”.

Jag jobbar enligt – och värnar om – de yrkesetiska riktlinjerna framtagna av yrkesföreningen Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF.