Teckenspråks- och dövblindtolkning
På dina villkor

Det är en självklarhet för mig som tolk att sätta dig som brukare i centrum. Du kan känna dig trygg i att tolkningen håller en hög kvalitet. För mig innebär det genuina kunskaper i teckenspråk såväl som i svenska, vilket inbegriper även kulturella aspekter. Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad om vad som sker såväl inom dövas kultur som i samhället i stort. Detta för att garantera en god tolkkvalitet när du anlitar mig som tolk.

Jag kommer ursprungligen från Sundsvall och har vuxit upp med en döv anhörig vilket innebär att teckenspråket har funnits med mig sen barnsben. Att utbilda mig till teckenspråks- och dövblindtolk föll sig därför naturligt. Först läste jag teckenspråkslinjen på Västanviks folkhögskola, därefter tolkutbildningen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

..har vuxit upp med en döv anhörig vilket innebär att teckenspråket har funnits med mig sen barnsben
Jag har arbetat som tolk sedan 1992 och haft anställningar på Härnösands tolkcentral, Stockholms tolkcentral samt arbetat som utbildningstolk vid Stockholms Universitet. Under åren har jag studerat vidare, bl.a. har jag har läst 20 p teckenspråk vid Stockholms Universitet, handledarutbildning vid Strömbäcks folkhögskola och även handlett många tolkelever. Jag är även utbildad rättegångstolk och har stor erfarenhet av tolkning inom polis- och rättsväsende. I min tjänst vid Stockholms tolkcentral har dessutom ingått att utföra tolkning via bildtelefon.

År 2007 blev jag av Kammarkollegiet auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk.

Jag har således en bred erfarenhet av tolkning mellan svenska och svenskt teckenspråk inom samhällets alla instanser och kan därmed erbjuda tolkning inom de flesta områden.

Ladda ned mitt CV som PDF.

##Åsa Lagergren