Välkommen!

Åsa Lagergren tolk AB erbjuder teckenspråks- och dövblindtolkning.

Jag är auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk av kammarkollegiet och har arbetat som teckenspråks-och dövblindtolk sedan 1992.

Numera är jag underleverantör till följande bolag som har avtal med Stockholms läns landsting: LW Tolkservice AB, Tecken och Tolk Sverige AB, Jtolkforall AB, Lisa Skantze teckenspråkstolk AB, Avanti Teckenspråkstolk AB.
Samarbetar även med andra tolkbolag.